ERITYISTYÖLASIT NÄYTTÖPÄÄTTEELLE.

Hyvä näkö on olennainen osa työkykyä ja työssä viihtymistä. Useimmissa työtehtävissä katselutilanteet ovat vaativampia kuin vapaa-aikana. Huono työskentelyergonomia, työhön sopimattomat silmälasit sekä korjaamattomat näkövirheet kuormittavat työntekijää aiheuttaen muun muassa niska- ja hartiakipua, päänsärkyä sekä epämukavaa oloa. Näyttöpäätetyön lisääntyminen korostaa entisestään silmien hyvinvoinnista sekä hyvästä näköergonomiasta huolehtimisen tärkeyttä töissä. Erityistyölasit poikkeavat yleiskäyttöön tarkoitetuista silmälaseista voimakkuudeltaan, linssityypiltään ja linssien asennukseltaan. Siksi erityistyölasit eivät sovellu yleiskäyttöön. Yli 40-vuotiaiden yleisesti käyttämät lähilasit eivät ole erityistyölaseja. 

Ota yhteyttä

Bluecontrol-pinnoite

Näyttöpäätelaseihin liitetään Bluecontrol-pinnoite, josta on lasien käyttäjälle runsaasti etuja:

 • Vähentää mm. silmien väsymistä, punoitusta, vuotamista ja kuivumista.
 • Vähentää päänsärkyä.
 • Parantaa unta: vähentää digitaalisten näyttöjen tuottaman sinisen valon pääsyä silmään, jolloin melatoniinin eli unihormonin tuotanto ei häiriinny.
 • Parantaa näytön näkyvyyttä ja tekee tekstistä luettavamman.
 • Parantaa kontrastia, minkä ansiosta värit näkyvät luonnollisesti.
 • Vähentää heijastumia, jolloin katseleminen on miellyttävämpää.
 • Soveltuu kaikille lasien käyttäjille.
 • On erinomainen käsittely myös aurinkolaseille, esim. autoilu- tai golflaseihin.

HYÖ
DYT

ERITYISTYÖLASIT PARANTAVAT TYÖTEHOA JA TYÖSSÄJAKSAMISTA, TUTKITUSTI.

Erityistyölasit parantavat näkemistä näyttöpäätetyössä ja tätä kautta nostavat sekä työtehoa että parantavat työssä jaksamista, osoittaa tuore Työterveyslaitoksen johtama tutkimus. Työhyvinvointitekijöiden ja ergonomian paraneminen vaikuttavat suoraan sairauspoissaoloihin, joiden kustannusvaikutukset yritykselle ovat merkittävät. Työlasien hankintamenovastaa suurin piirtein yhden sairauspäivän kokonaiskustannuksia.

Tutkimuksen mukaan lukunopeus erityistyölaseilla oli noin 4,5 % parempi kuin tavallisilla moniteholaseilla, mikä vastaa yhden työpäivän aikana yli viittä sivua luettua tekstiä. Tutkimuksessa tehtyjen laskelmien mukaan erityistyölasit maksaisivat itsensä takaisin jopa kolmessa kuukaudessa työn tuottavuuden paranemisena. Työlasien hankintaa tuleekin tarkastella investointina, ei vain EU-direktiivin määräyksenä.

Jos yleiskäyttöön hankitut silmälasit eivät ole sopivat näyttöpäätetyöhön, on työnantajan lain mukaan hankittava työntekijälle työhön sopivat erityistyölasit. Design Optikko Hakula on näkemisen asiantuntija ja optikoillamme on työterveyshuoltolain edellyttämä koulutus. Toimimme siis mielellämme yrityksesi yhteistyökumppanina. 

Lue lisää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta täältä »

OIKEAT TYÖLASIT ON KANNATTAVA INVESTOINTI.

Ihmisistä, jotka työskentelevät toimistoissa ja sisätiloissa, 70%:lla on todettu niskahartiaseudun ongelmia, kuten jäykkyyttä ja särkyä. Usein täysin tarpeettomasti, sillä suuri osa vaivoista olisi korjattavissa oikeilla laseilla.

Kun silmä menettää kykynsä mukautua eri etäisyyksille, on silmälasien tehtävä auttaa tässä tilanteessa. Lähes kaikilla yli 40-vuotiailla on vaikeuksia lähityöskentelyssä ja siten tarvitsevat silmälaseja. Yksilöllisesti mitoitetut työlasit antavat täysin uuden näkökulman työhösi. Oikeanlaisilla työlaseilla voit lopettaa kompromissien teon eri etäisyyksien ja työasentojen osalta. Hyvät työlasit on investointi terveyteesi ja hyvinvointiin ja jopa tulevaisuuteesi työssäsi.

Huono työasento

Hyvä työasento

PIILOLINSSIT

 

Haluatko, että me soitamme sinulle? Jätä soittopyyntö, olemme sinuun yhteydessä pian.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Design Optikko Hakula (2416246-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Erkki Martin
020 73 47 111
info@optikkohakula.fi

Henkilörekisterin nimi

Design Optikko Hakula asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Design Optikko Hakula
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@optikkohakula.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna